Koje su koristi očuvanja obilježja krajobraza na poljoprivrednim parcelama?

Sukladno Uredbi Vijeća (EZ) 73/2009., kao jedna od mjera Dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta (GAEC) za sve države članice obavezno je očuvanje obilježja krajobraza. Svrha provođenja ove mjere je očuvanje ”prirodnih” elemenata na poljoprivrednim površinama radi njihove biološke (stanište za biljne i životinjske vrste, koridori između različitih zona koji omogućavaju kretanje životinjskih vrsta i sjemena), fizičke (zaštita od erozije vjetrom i vodom) i kulturne vrijednosti (vizualne kvalitete krajobraza, povijesno nasljeđe). Površine pod obilježjem krajobraza ulaze u prihvatljivu površinu ARKOD parcele te se shodno tome ostvaruje pravo na potporu.