Agro GTF
Post

Agro GTF je mobilna aplikacija Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju namijenjena poljoprivrednicima u svrhu dokazivanja poljoprivredne aktivnosti pomoću geotagiranih fotografija. Poljoprivrednu aktivnost potrebno je dokazati: – u procesima  upisa i ažuriranja ARKOD-a sukladno propisu koji definira … Read More

Pitanja i odgovori
Page

Zašto evidentirati poljoprivredno zemljište u ARKOD? Jedan od osnovnih uvjeta za ostvarivanje plaćanja za intervencije i mjere je ispravan upis poljoprivrednog zemljišta koje poljoprivrednik koristi u ARKOD sustav što je određeno odredbama pravilnika kojim se uređuje provedba izravne potpore poljoprivredi … Read More

Što je to IAKS?
FAQ

Integrirani administrativni i kontrolni sustav (IAKS) je obvezan alat za kontrolu plaćanja u poljoprivredi. Njime zemlje članice EU dodjeljuju, prate i kontroliraju plaćanja poljoprivrednicima (izravna plaćanja i mjere ruralnog razvoja vezane uz površinu). IAKS se sastoji od: jedinstvene identifikacije korisnika … Read More

Kako je napravljena klasifikacija korištenja zemljišta?
FAQ

U ARKOD sustavu postoje slijedeće četiri osnovne vrste korištenja zemljišta: oranice, trajni travnjaci, trajni nasadi, mješovito korištenje zemljišta te ostale vrste korištenja zemljišta, za koje se ne isplaćuju potpore. Osnovne vrste imaju svoje podvrste a to su pod oranicama staklenici … Read More

Kako se isplaćuju potpore i kada?
FAQ

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja osnovalo je Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kao javnu ustanovu radi operativne provedbe mjera tržišne i strukturne potpore u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Agencija je zadužena za provedbu mjera … Read More

Što ako poljoprivrednik ne upiše zemlju u ARKOD?
FAQ

Niti jedan poljoprivrednik ne može ostvariti pravo na potporu Europske unije za poljoprivrednu proizvodnju ukoliko nije upisan u ARKOD sustav. Primjerice, u Rumunjskoj se nije na vrijeme proveo ovakav sustav, pa poljoprivrednicima prve godine nakon ulaska u EU nisu isplaćene … Read More

Skip to content