ARKOD je evidencija uporabe poljoprivrednog zemljišta na području Republike Hrvatske koju u digitalnom grafičkom obliku vodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (dalje u tekstu: Agencija za plaćanja) u skladu s člankom 68. Uredbe (EU) br. 2021/2116 Europskog parlamenta i Vijeća i člankom 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/1172.

ARKOD sustav sastavni je dio Integriranog administrativnog i kontrolnog sustava (IAKS) kojim zemlje članice Europske Unije dodjeljuju, prate i kontroliraju izravna plaćanja poljoprivrednicima.

Integrirani administrativni kontrolni sustav je računalna baza podataka koja se sastoji od: jedinstvene identifikacije korisnika koji podnose zahtjeve, sustava za identifikaciju zemljišnih parcela (ARKOD), sustava za identifikaciju i registraciju životinja (JRDŽ), sustava za identifikaciju i registraciju prava na plaćanje, podnošenja zahtjeva, administrativne kontrole zahtjeva i kontrole na terenu.

Upis u ARKOD za poljoprivrednike je besplatan, a provodi  se u podružnicama Agencije za plaćanja na temelju izjave poljoprivrednika o korištenju poljoprivrednog zemljišta uz dokaze o vlasništvu ili posjedu zemljišta te pomoću podataka iz Upisnika poljoprivrednika i fotointerpretacije površine poljoprivrednog zemljišta na DOF-u.

Dokazi o vlasništvu ili posjedu su: izvadak iz zemljišnih knjiga; izvadak iz katastra; ovjereni ugovori o: zakupu, prodaji, korištenju poljoprivrednog zemljišta izravnom pogodbom, privremenom korištenju, koncesiji, plodouživanju, osnivanju prava služnosti na šumi i/ili šumskom zemljištu, darovanju; rješenje nadležnog tijela; pravomoćna sudska presuda/odluka/nagodba i drugo.

Nakon upisa poljoprivrednog zemljišta u ARKOD, Agencija za plaćanja izdaje zapisnik koji potpisuje poljoprivrednik, a svojim potpisom jamči pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da su podaci uneseni u ARKOD istiniti i vjerodostojni.

 

Trenutno važeći Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta, zajedno s pripadajućim izmjenama i dopunama:

Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (NN 1/2023) 

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (NN 41/2023)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (NN 150/2023)

Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (NN 158/2023)

 

Podaci i vezani dokumenti:

Prostorni podaci i servisi

ARKOD – vezani dokumenti