Što je to IAKS?

Integrirani administrativni i kontrolni sustav (IAKS) je obvezan alat za kontrolu plaćanja u poljoprivredi. Njime zemlje članice EU dodjeljuju, prate i kontroliraju plaćanja poljoprivrednicima (izravna plaćanja i mjere ruralnog razvoja vezane uz površinu). IAKS se sastoji od: jedinstvene identifikacije korisnika … Read More

Kako je napravljena klasifikacija korištenja zemljišta?

U ARKOD sustavu postoje slijedeće četiri osnovne vrste korištenja zemljišta: oranice, trajni travnjaci, trajni nasadi, mješovito korištenje zemljišta te ostale vrste korištenja zemljišta, za koje se ne isplaćuju potpore. Osnovne vrste imaju svoje podvrste a to su pod oranicama staklenici … Read More

Kako se isplaćuju potpore i kada?

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja osnovalo je Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kao javnu ustanovu radi operativne provedbe mjera tržišne i strukturne potpore u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Agencija je zadužena za provedbu mjera … Read More

Što ako poljoprivrednik ne upiše zemlju u ARKOD?

Niti jedan poljoprivrednik ne može ostvariti pravo na potporu Europske unije za poljoprivrednu proizvodnju ukoliko nije upisan u ARKOD sustav. Primjerice, u Rumunjskoj se nije na vrijeme proveo ovakav sustav, pa poljoprivrednicima prve godine nakon ulaska u EU nisu isplaćene … Read More

Koliko traje upis u ARKOD sustav?

Vrijeme trajanja upisa pojedinačnog poljoprivrednika u ARKOD ovisi o broju parcela koje taj poljoprivrednik obrađuje, te o njegovom snalaženju u programskoj aplikaciji. Konzultanti odnosno djelatnici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, svojim savjetima i stručnom pomoći trude … Read More

Da li je moguć upis u ARKOD, bez upisa u Upisnik?

Kako bi poljoprivrednici mogli ostvarivati potpore iz EU nužno je da se prije evidencije u ARKOD upišu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Ukoliko poljoprivrednik nije upisan u Upisnik prije uspostave ARKOD-a, bit će u mogućnosti oba upisa izvršiti istovremeno.

Skip to content