Obavijest poljoprivrednicima o korištenju poljoprivrednog zemljišta bez prava na posjed

Stupanjem na snagu Zakona o poljoprivredi (NN 30/15) poljoprivrednim gospodarstvima omogućeno je evidentiranje korištenja poljoprivrednog zemljišta u ARKOD sustavu bez prava na posjed.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi 18.05.2015 započela je s evidentiranjem korištenja poljoprivrednog zemljišta bez prava na posjed.

Za evidenciju korištenja poljoprivrednog zemljišta bez posjeda potrebno je popuniti Izjavu o korištenju ARKOD parcela i tako popunjenu Izjavu o korištenju ARKOD parcela ovjeriti kod javnog bilježnika.

Sastavni dio navedene Izjave čini zadnja važeća verzija ARKOD zapisnika o evidenciji poljoprivrednog zemljišta poljoprivrednog gospodarstva , koji možete preuzeti u Regionalnom uredu APPRRR-a.

Nakon što poljoprivrednici ovjere Izjave istu je potrebno u najkraćem mogućem roku dostaviti u Regionalni ured APPRRR-a.

Poljoprivrednici koji već imaju evidentirano korištenje zemljišta u ARKOD-u bez prava posjeda biti će pozivani od strane Agencije za plaćanja, kako bi popunili navedene Izjave.

Izjavu možete preuzeti: ovdje