Kako je uspostavljen ARKOD?

Sustav za identifikaciju zemljišnih parcela (ARKOD) uspostavlja se na temelju karata, zemljišnih knjiga ili drugih kartografskih referenci. Koriste se metode računalnog geografskog informacijskog sustava, uključujući zračne ili satelitske ortofoto snimke, u mjerilu 1:5.000. Drugim riječima, ARKOD predstavlja grafičku evidenciju zemljišnih resursa poljoprivrednika. Uspostavom navedenog sustava, Republika Hrvatska ima na raspolaganju informacijski sustav u kojem su sadržani stvarni podaci o poljoprivrednim površinama čitave RH, te kao takvi služe ne samo u administrativne svrhe obrade zahtjeva za potpore po površini, već za izradu analiza i podloga za donošenje odluka u procesu kreiranja i provedbe poljoprivredne politike i ruralnog razvoja.