Koji su sve resursi potrebni za provedbu ARKOD-a?

ARKOD sustav u RH uspostavlja se na temelju Digitalnih ortofoto karata (DOF5) u mjerilu 1:5.000 koje služe kao podloga za interpretaciju i određivanje površina poljoprivrednog zemljišta poljoprivrednih gospodarstava. Uz ove karte, kao pomoćni izvori prostornih podataka koriste se: DIGITALNI KATASTARSKI PLANOVI (DKP) koji služe kao kontrolni podaci kod interpretacije zemljišta na DOF-ovima, te kao veza s Upisnikom poljoprivrednih gospodarstava u kojem postoje alfanumerički podaci katastarskih čestica, DIGITALNI MODEL RELJEFA (DMR), čiji podaci su nužni za definiranje pojedinih atributnih podataka (npr. određivanje nagiba pojedinih poljoprivrednih površina, određivanje nadmorske visine, određivanje područja s težim uvjetima gospodarenja, itd.), TOPOGRAFSKE KARTE (TK25) koje služe kao dodatni podaci tijekom postupka digitalizacije te za bolju orijentaciju i snalaženje u prostoru na DOF-ovima i PODACI IZ SREDIŠNJEG REGISTRA PROSTORNIH JEDINICA (SRPJ) koji sadrži informacije o granicama županija, općina i gradova, te katastarskih općina, a potrebni su za logističku podršku i organizaciju uspostave i održavanja sustava . Važno je napomenuti kako sve navedene prostorne podloge moraju biti dostupne za područje čitave države i ne smiju biti starije od 5 godina sukladno zahtjevima EU zakonodavstva.