Koje su aktivnosti prethodile provedbi ARKOD-a na terenu?

Nakon što je Vlada RH krajem studenog 2007. prihvatila provedbu nacionalnog programa uspostave sustava za identifikaciju zemljišnih čestica započelo se s nizom pripremnih tehničkih i organizacijskih preduvjeta kako bi implementacija ARKOD-a na terenu tekla nesmetano. Uz implementaciju ARKOD softvera, koji služi za praćenje postupka i registraciju poljoprivrednih parcela, i obučavanja djelatnika za njegovo korištenje, tijekom 2008. godine proveden je i pilot projekt u šest katastarskih općina s različitom strukturom poljoprivredne proizvodnje. Pilot se provodio četiri mjeseca a cilj je bio ustanoviti stanje na terenu te izvršiti što kvalitetniju pripremu za punu uspostavu ARKOD sustava. Odaziv poljoprivrednika na sudjelovanje u pilot projektu bio je vrlo dobar.Također tijekom 2009. izvršeno je potpuno umrežavanje svih lokalnih i regionalnih ureda. Tijekom siječnja i veljače 2009. godine preuzete su dostupne Digitalne ortofoto karte (DOF) od Državne geodetske uprave (4.122 listova (40%) temeljene na avio snimkama pribavljenim tijekom 2006. i 2007. godine). Za ostatak potrebnih DOF-ova (60%) raspisan je međunarodni javni natječaj, a u svibnju 2009. sklopljen je ugovor za produkciju novih DOF-ova.