Geotagirane fotografije

Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (“Narodne novine”, br. 17/18) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) definira pojam »Geotagirana fotografija«. »Geotagirana fotografija« je fotografija koja sadrži geografsku lokaciju. Nastaje dodjelom geografske širine i dužine fotografiji, a dodatno može prikazivati i nadmorsku visinu, smjer i drugo. Automatsko geotagiranje koristi ugrađeni globalni pozicijski sustav GPS (u daljnjem tekstu: GPS) u uređaju za fotografiranje, a primjenjuje se kroz informacijski sustav Agencije za plaćanja.

Upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD provodi se u podružnicama Agencije za plaćanja na temelju izjave poljoprivrednika o korištenju poljoprivrednog zemljišta uz dokaze o vlasništvu ili posjedu zemljišta te pomoću podataka iz Upisnika poljoprivrednika i fotointerpretacije površine poljoprivrednog zemljišta na DOF-u.

Iznimno, poljoprivrednik može pokrenuti postupak upisa u ARKOD onih površina poljoprivrednog zemljišta za koje ne posjeduje dokaz o vlasništvu ili posjedu ukoliko može pružiti dokaz da na njima obavlja poljoprivrednu aktivnost sukladno propisima koji uređuju područje poljoprivrede. Poljoprivrednik za takve površine mora Agenciji za plaćanja dostaviti dokaze koji potvrđuju jednu od vrsta uporabe zemljišta iz Priloga I ovoga Pravilnika, kao što su geotagirane fotografije s prikazom obavljene poljoprivredne aktivnosti na ARKOD parceli i prepoznatljivim elementima u prostoru, koje nisu starije od 30 dana od dana pokretanja postupka upisa tih površina u ARKOD.

Odredba iz stavka 2. ovoga članka ne odnosi se na površine poljoprivrednog zemljišta koje su u vlasništvu Republike Hrvatske.

Upute za prikupljanje geotagiranih fotografija možete preuzeti ispod:

GTF_Uputa_za_poljoprivrednike