Agro GTF_

Agro GTF je mobilna aplikacija Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju namijenjena poljoprivrednicima u svrhu dokazivanja poljoprivredne aktivnosti pomoću geotagiranih fotografija. Poljoprivrednu aktivnost potrebno je dokazati:

  • Na poljoprivrednim površinama prilikom evidencije u ARKOD sustav, a na kojima nije vidljiva poljoprivredna aktivnosti korištenjem zračnih i satelitskih snimaka;
  • Na poljoprivrednim površinama za koje su tražene potpore a na kojima nije moguće utvrditi poljoprivrednu aktivnost korištenjem satelitskih snimaka.

U svrhu dokazivanja poljoprivredne aktivnosti APPRRR može putem Agro GTF mobilne aplikacije zatražiti geotagirane fotografije od poljoprivrednika (poslati zadatak).

Upute za korištenje Agro GTF
 
Aplikaciju možete preuzeti na: