Vektorizacija EZP elemenata na PG-ima koji imaju manje od 15 ha oranica

Prema članku 70. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013 – Države članice dužne su osigurati da identifikacijski sustav za poljoprivredne parcele sadrži referentni sloj kako bi se mogla uzeti u obzir područja od okolišnog značaja. Taj referentni sloj posebno uključuje relevantne posebne obveze i/ili programe okolišnog certificiranja iz članka 43. stavka 1.b Uredbe (EU) br. 1307/2013 jednake praksama iz članka 46. iste Uredbe prije nego što se najkasnije u pogledu godine zahtjeva 2018. dostave obrasci za zahtjeve iz članka 72. ove Uredbe za plaćanja za poljoprivredne prakse koje povoljno utječu na klimu i okoliš iz članaka od 43. do 46. Uredbe (EU) br. 1307/2013.
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) sukladno navedenom gore navedenom članku, 19. siječnja 2017. godine je započela sa procesom “vektorizacije” EZP elemenata i na poljoprivrednim gospodarstvima (PG) koji imaju manje od 15 ha oranica. Predmetna “vektorizacija” obuhvatila je 111.139 PG. Na dan 17. veljače 2017. godine ukupno je obrađeno 99.372 PG, odnosno 89,41% od ukupno predviđenog broja PG-a. Očekivani završetak “vektorizacije” potencijalnih EZP elemenata je početak kampanje za podnošenje jedinstvenog zahtjeva u 2017. godini.